De Uitloper (Horssen)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten noorden van het dorp Horssen start het boerenwandelpad De Uitloper. U wandelt tijdens deze route door het meest westelijke puntje van het rivierduinlandschap, dat vanaf Wijchen via Hernen en Bergharen doorloopt en eindigt hier in de Molenhoek. Dit buurtschap ontleent zijn naam aan de twee elkaar opvolgende korenmolens die hier tot 1956 hebben gestaan. Daarnaast voert de route u door natuurgebied ‘t Goor. Dit is de zandput waarmee in 1976 de Maas en Waalweg is aangelegd.

De afstand van de route is 6 kilometer. De route is tegen de klok in bewegwijzerd middels onderstaand groen met gele bordje.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij het startpunt van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Hengstenhouderij Dibbits (André en Astrid Dibbits)
Adres: Molenweg 20, 6631 KJ Horssen
Telefoon: 0478-541577 of 06-22477660
E-mail: info@hengstenhouderijdibbits.nl
Website: www.hengstenhouderijdibbits.nl
Facebook: http://www.facebook.com/hengstenhouderij.dibbits
Openingstijden: Wij stellen ons terrein open van 10.00 uur tot 22.00 uur en u kunt de auto bij ons op het terrein parkeren. Wij hopen in september 2013 onze plannen voor een manege en kantine gerealiseerd te hebben. Tot die tijd kunt u nagenieten op onze picknick bank op de parkeerplaats.

Bed en Bôteram: ’t Behouden Huys (Familie van de Graaf)
Adres: Molenweg 3a, 6631 KH, Horssen
Telefoon: 0487-542522 of 06-10759422
E-mail: henkenmiekie@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Bed-en-Boteram-t-Behouden-Huys
Openingstijden: De openingstijden zijn van 1 april tot 1 oktober, elke dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Biologisch melkveebedrijf Kalisvaart
Adres: Molenweg 23. 6631 KJ, Horssen
E-mail: kalisvaart@online.nl

Theunissen & Peters
Adres: Mekkersteeg 3, 6631 KW, Horssen
Telefoon: 0487-541670 of 06-29101043
E-mail: info@theunissenpeters.nl
Website: www.theunissenpeters.nl
Openingstijden: - Boerderijwinkel: Ma t/m do: na 15.00 uur, vr/ za: de gehele dag. In de zomermaanden zijn we ook op zondag geopend.
- Na telefonisch contact kunt u ook op andere tijden in de winkel terecht.
- Wanneer u een rondleiding wilt neemt u dan contact op met Marianne Peters-Theunissen.

Vakantiehuis/ B&B Logement “Het Voorhuys” (Marita Blauwhof)
Adres: Molenweg 5, 6631 KH, Horssen
Telefoon: 0487-541246 of 06-52275275
E-mail: info@hetvoorhuys.nl
Website: www.hetvoorhuys.nl

Weetjes - De Uitloper

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2Weetje 3Weetje 4Weetje 5Weetje 6Weetje 7

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. U bevindt zich nu op de Molenweg. Deze straat en dan met name het verbindingsstuk tussen de Molenhoek en de dorpskern van Horssen, is een dam die onderdeel uitmaakt van de oude Communicatieweg; de dwarsverbinding annex dijk tussen Appeltern en Druten. Aan weerszijden van de Molenweg zorgde het kwelwater voor ondergelopen weilanden.

horssen_ponys_fam_dibbits
Enkele pony’s van de familie Dibbits met op de achtergrond de Molenweg.

2. Als u hier de Molenweg blijft volgen, komt u bij het Luskemonument (ongeveer 320 meter heen). Dit monument symboliseert de gastvrijheid van de vele huishoudens van Horssen voor de onderduikers tijdens de oorlogsjaren. In deze jaren verbleven er in Horssen en Bergharen ongeveer 200 onderduikers gedurende een korte of langere tijd.
Sommigen waren op de vlucht, anderen waren niet bereid om in Duitsland te gaan werken, zoals ook enkele eigen inwoners. Omdat Maas en Waal een afgesloten gebied was zonder doorgaande wegen, zaten zij hier betrekkelijk veilig. Bovendien was op het rustige platteland geen gebrek aan voedsel. In het begin van de oorlog waren het vooral Joden en verzetsmensen die hier hun toevlucht zochten; vanaf 1942 kwamen daar grote aantallen werkweigeraars bij. De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (L.O.) – hier in de omtrek onder leiding van Burg Luske en Menno Cannegieter – hielp hen bij het vinden van onderduikadressen. Behalve de onderduikers zelf liepen ook de mensen die onderduikers herbergden een groot risico. Schuilplaatsen werden zoveel mogelijk verlaten als er onraad te bespeuren viel. Men vluchtte dan de polder of het Horssense bos in (www.druteninfo.nl).

3. Ten zuidwesten en noorden van de Molenhoek kwam men vroeger direct terecht in een soort moerasgebied, genaamd het Broek. De natuurlijke, deels gekanaliseerde, waterloop “het Goor” zorgt voor afwatering vanaf de zandheuvels van Bergharen via het Laagveld in de Oude Wetering. Ten behoeve van zandwinning voor de Midden Maas-en-Waalweg is eind jaren zeventig in het Laagveld een plas ontstaan, met de naam ’t Goor. Deze plas ziet u nu voor zich. Rond dit meer is door het Geldersch Landschap en Kasteelen een natuurgebied aangelegd. Dit gebied maakt deel uit van de ecologische verbindingszone, die loopt vanaf Heumen richting Dreumel. In het westen ligt de “Heerlijkheid Horssen” met zijn eendenkooi.

Een eendenkooi (soms kortweg kooi genoemd) is van oorsprong een plek waar diverse soorten in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. De eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenoemde vangpijpen. Eenden die op weg zijn naar hun overwinteringsgebieden, zoeken vaak plekken uit waar ze kunnen uitrusten. Om overvliegende eenden te lokken heeft de kooiker, de beheerder van de kooi, op de kooiplas een groot aantal zogeheten staleenden die hij dagelijks voert. Zij zijn gewend aan de kooiker en zijn hond.

4. U ziet hier een zogeheten waterlichaam. Dat is een sloot die door de Europese Commissie is aangewezen om de waterkwaliteit in te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten en stelt hiervoor eisen aan de waterkwaliteit. De sloot maakt daarnaast onderdeel uit van de ecologische verbindingszone Heumen – Horssen. Dat zijn sloten die natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren en planten zich kunnen verspreiden. Voor de inrichting de ecologische zone gaat het waterschap de oevers van deze sloot natuurvriendelijk inrichten. Dat betekent dat de sloot wordt verbreed met langzaam aflopende oevers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Ook creëren we met de natuurvriendelijke oevers een gezond leefmilieu in en bij het water. Dit is weer goed voor de kwaliteit van het water. Zo voldoen we aan de Europese richtlijnen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in 2014 gereed.

5. De zandrug, die boven de rivierstand uitkomt, leende zich uitstekend voor één van de oudste bebouwingen van Horssen. Oostelijk van de Kloosterweg (waar u zich nu bevindt) werd in de Middeleeuwen het klooster O.L.V. van het Holtmeer gevestigd (ten zuiden van de Broekse Leigraaf, nabij de grens met Gemeente Bergharen). In 1547 werd hier het verdrag van Holtmeer gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over de afwatering van Maas en Waal. Het klooster is tijdelijk in bezit geweest van de orde van Tempeliers.

6. U loopt hier over een eeuwenoude kade die vroeger twee dorpspolders van elkaar scheidde: de dorpspolders van Horssen en Afferden. Tegenwoordig maakt deze sloot onderdeel uit van de ecologische verbindingszone Heumen-Horssen. Dat zijn sloten die natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren en planten zich kunnen verspreiden. Hierdoor ontstaat er een gezond leefmilieu in en bij het water. Dat is weer goed voor de kwaliteit van het water. Want ook daar is het waterschap verantwoordelijk voor.

7. U bevindt zich nu ten noorden van Molenhoek. Hier wordt Molenhoek begrensd door twee parallelle weteringen: de Oude Wetering, uit 14e eeuw, en de Broekse Leigraaf, gegraven in de crisisjaren 1930-1940. Beide kanalen lopen westelijk tot het Scharenburgse schutlaken, waarvan de openstelling in het verleden vaak geleid heeft tot ruzies tussen de boven- en benedenwaarts gelegen dorpen.

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×