Het Rondje Rondeelpad (Ewijk)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten zuiden van Ewijk en Beuningen start het Rondje Rondeelpad. Het startpunt van deze route heeft zijn naam te danken aan de Rondeelstal te Ewijk, die gevestigd is op de Keizershoeve. Een rondeelstal is een ronde stal waarin legkippen veel ruimte hebben en die tegemoet komt aan alle natuurlijke behoeftes van de kip. Als wandelaar kunt u een bezoek brengen aan de bezoekerstunnel, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe de kippen in het rondeel leven. Het Rondje Rondeelpad leidt u door een gebied wat tussen de oude en de nieuwe wetering ligt en wat van oudsher Het Pollenbroek heet. Voor de ruilverkaveling was het een langgerekt gebied, waar het in de winter vaak drassig was. Het water zat namelijk opgesloten tussen de oude en de nieuwe wal en maar op enkele plekken kon het water worden geloosd op de nieuwe wetering. Sinds begin jaren zeventig is dit gebied pas echt weidegebied geworden met de huidige boerderijen.

De afstand van de route is 4 kilometer. De route is tegen de klok in bewegwijzerd middels onderstaand groen met gele bordje.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij het startpunt van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Rondeelstal Ewijk
Adres: Elsenpas 2a, 6644 KP, Ewijk
Telefoon: 024-6771412 of 06-51332144
E-mail: derks@rondeel.org
Website: www.rondeeleieren.nl
Twitter: www.twitter.com/rondeelewijk
Openingstijden: De Rondeelstal is zeven dagen in de week te bezoeken van 9.30 uur tot zonsondergang.

Stal Victorie Mts. Dibbits – Degen
Adres: Ficarystraat 2, 6644 KR, Ewijk
Telefoon: 0487-531312
E-mail: miesdibbits@hetnet.nl
Openingstijden: Voor informatie kunt u ons mailen of bellen.

Weetjes - Het Rondje Rondeelpad

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. U ziet hier een zogeheten waterlichaam. Dat is een sloot die door de Europese Commissie is aangewezen om de waterkwaliteit in te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten en stelt hiervoor eisen aan de waterkwaliteit. Om aan deze eisen te voldoen, legt het waterschap hier natuurvriendelijke oevers aan. Dat betekent dat de sloot wordt verbreed met langzaam aflopende oevers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied niet teveel en niet te weinig water is. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in 2014 gereed.

2. Aan de overzijde van de A73 ziet u het dorp Ewijk liggen. Ewijk is van oudsher een ‘baronsgoed’ geweest met als hoofdvestiging Slot Doddedael. Een groot gedeelte van dit gebied behoorde bij dit Duitse baronsgoed. Dit is na de oorlog genationaliseerd en vervolgens door de Nederlandse Staat aan de toenmalige pachters te koop is aangeboden.

In de tijd dat het nog een baronsgoed was, was de heer Van Koolwijk de rentmeester. Deze man was zo machtig dat hij heel Ewijk in zijn macht had. Hij had meer macht dan de burgemeester van Ewijk, want de burgemeester was door Van Koolwijk benoemd omdat hij met een dochter van hem getrouwd was. De macht van de heer Van Koolwijk was zo groot, dat wanneer pachters op zondag naar de kerk gingen en zij Van Koolwijk tegenkwamen, hem vriendelijk moesten groeten en de pet of hoed moesten afnemen. Deed men dit niet dan waren zij het jaar daarop geen pachter meer.

Meerdere verhalen gaan hierover en de inwoners van Ewijk staan er daarom bekend dat zij nooit het achterste van hun tong laten zien.

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×