Het Reigerpad (Puiflijk)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten zuid- westen van het dorp Puiflijk start het Reigerpad. Het Reigerpad leidt u door een weidegebied, dat wordt gekenmerkt door de veelzijdigheid aan weide- en watervogels. Vanaf het voorjaar tot september is het er een drukte van jewelste. Wie eenmaal de weidevogels met hun lange snavel en karakteristieke geluid herkent, loopt niet meer hetzelfde door het boerenland. Ook is de kans groot, dat u tijdens uw tocht door het land de reiger ontmoet, die op zijn gemakje in de sloot staat om op zoek te gaan naar een lekker visje.

De afstand van de route is 7 kilometer. Wij adviseren om 700 meter extra te wandelen om op een mooie belevingsplek te belanden (1400 meter heen en terug). De route is tegen de klok in bewegwijzerd middels onderstaand groen met gele bordje.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij het startpunt van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Biologisch melkveebedrijf d’n Hoefbult (Familie Hanenberg)
Adres: Veldstraat 7, 6655 KG Puiflijk
Telefoon: 0487-517904 06-53277918
E-mail: f.hanenberg@kpnmail.nl
Openingstijden: (terras) Op ons erf is een terras ingericht waar gasten d.m.v. zelfbediening van een lekker kopje koffie of thee kunnen genieten of een sapje uit de streek. Daarnaast wordt er ook regelmatig eigen gebakken appeltaart of een andere huisgemaakte lekkernij geserveerd.
Ook kan gebruik gemaakt worden van het toilet (even naar vragen).

B&B ‘De Knechtenkamer’ (Paulien Degen)
Adres: Veldstraat 1, 6655 KG, Puiflijk
Telefoon: 0487-516838 of 06-25531244
E-mail: info@deknechtenkamer.nl
Website: www.deknechtenkamer.nl
Facebook: www.facebook.com/pages/BB-De-knechtenkamer

Bouwmans Fruit (Johan en Willie Bouwmans)
Adres: Oude Koningstraat 10, 6655 AN, Puiflijk
Telefoon: 0487-512710
E-mail: info@bouwmansfruit.nl
Website: www.bouwmansfruit.nl
Openingstijden: ma van 09:00 uur tot 19:00 uur
di van 09:00 uur tot 19:00 uur
wo van 09:00 uur tot 19:00 uur
do van 09:00 uur tot 19:00 uur
vr van 09:00 uur tot 19:00 uur
za van 09:00 uur tot 18:00 uur
zo van 10:00 uur tot 18:00 uur
Huisverkoop kersen is vanaf half juni tot half augustus

Melkveehouderij van der Zandt (Gerard van der Zandt)
Adres: Veldstraat 5, 6655KG Puiflijk
Telefoon: 06-22345394 of 0487-512159
Openingstijden: Er is een mogelijkheid voor een excursie na een telefonische afspraak. Hierbij er van uitgaande dat noodzakelijke werkzaamheden voor het bedrijf voorrang krijgen.

Varkenshouderij Familie Jaspers (Familie Jaspers)
Adres: Kooistraat 5, Puiflijk
Telefoon: 0487-595954
E-mail: j.w.jaspers@live.com
Openingstijden terras: Wanneer u langs onze stallen komt en wij zijn aanwezig, kunt u altijd aankomen en evt. uw vragen stellen.

Weetjes - Het Reigerpad

Algemene gebiedsweetjes

Maas en Waal is een waterrijk gebied. Het waterbeheer speelt hier een grote rol. In het gebied staan veel stuwen in de sloten die ervoor zorgen dat het overtollige water gemakkelijk afgevoerd wordt naar de Wetering en van daaruit naar de grote rivieren. Bij droogte zorgt de stuw ervoor dat het water langer vastgehouden kan worden. Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer.

In januari 1995 waren de waterstanden van de rivieren de Maas, de Rijn en de Waal door extreme regenval dusdanig hoog dat ruim 250.000 Nederlanders in de omringende gebieden van de grote rivieren werden geëvacueerd, waaronder ook alle mensen en dieren in dit gebied. Deze evacuatie, de grootse die in Nederland plaatsvond, werd in touw gezet, omdat men bang was voor dijkdoorbraken. Hierdoor zouden de gebieden enkele meters hoog onder water kunnen lopen. De mensen die werden geëvacueerd, werden samen met hun dieren verspreid in Nederland ondergebracht. Tijdens het hoogwater zijn de dijken verstevigd door het leger met zandzakken. Hierdoor werd een dijkdoorbraak voorkomen.
In de getroffen gebieden vielen geen slachtoffers en vijf dagen later konden de geëvacueerde mensen weer terug naar huis keren.
In dit gebied is momenteel een ruilverkaveling in uitvoering. Dit is de tweede keer dat er verkaveld wordt in Maas en Waal. De eerste ruilverkaveling werd opgestart in de oorlogsjaren. Het doel toentertijd was vooral het ontsluiten van het binnengebied. Er werden 200 kilometers wegen verhard en 96 boerderijen werden verplaatst vanaf de oeverwallen naar nieuwe locaties in de komgronden. Deze ruilverkavelingbedrijven zijn vandaag de dag nog duidelijk te herkennen.

Het Reigerpad ligt dichtbij de dorpen Puiflijk en Boven-Leeuwen. Puiflijk ligt in de gemeente Druten. Het dorp heeft 1.199 inwoners (per 1 januari 2012). Het is een oud dorp met een historische toren, die nog over is gebleven van een oude kerk. Deze kerk was ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in beslag genomen door de gereformeerden, hoewel de meerderheid van het dorp rooms-katholiek was. De dorpsbewoners kerkten dan ook in een geheime schuurkerk in het dorp. In de Franse tijd is de kerk zodanig beschadigd, dat alleen de toren er nog staat. In 1816 werd elders in het dorp een nieuwe kerk gebouwd, die op zijn beurt in 1868 werd vervangen door de huidige Sint-Johannes de Doperkerk, een neogotisch werk van architect Carl Weber.
Boven-Leeuwen ligt tussen het grotere Beneden-Leeuwen (Gemeente West Maas en Waal) en de gemeente Druten en telt 2.147 inwoners (per 1 januari 2012). Het dorp heeft twee kerken. De hervormde kerk is een klein, achtzijdig centraalbouw in classicistische stijl uit 1753-1756. De katholieke Sint-Willibrorduskerk is een grote neogotische basiliek uit 1916-1918 naar een ontwerp van Wolter te Riele. In de hoek Waalbanddijk-Noordzuid vindt men het restant van wat ooit het Huis te Leeuwen was, een adellijk kasteel.
Evenals in Beneden-Leeuwen heeft ook in Boven-Leeuwen een dijkdoorbraak plaatsgevonden, nabij de hervormde kerk. Het overgebleven binnenwatertje wordt De Wiel genoemd, de algemene naam voor doorbraakkolken in het rivierengebied.
Door de lokale bevolking wordt Boven-Leeuwen ook wel Boven-eind genoemd.

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2Weetje 3Weetje 4

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. Het Maas en Waalgebied bestaat hoofdzakelijk uit rivierklei. De boerderij waar deze wandeling begint, staat echter op een zandrug. Deze zandrug loopt vanuit Nijmegen via de dorpen Bergharen en Horssen en eindigt hier op ‘d’n Bult’ zoals dit gebied vroeger heette. Halverwege de 19e eeuw is ‘Hofstede d’n Hoefbult’ gebouwd en in 1992 is deze boerderij gerenoveerd.

2. Aan het einde van de kooistraat bevindt zich een oude eendenkooi, het kooibos. E Een eendenkooi (soms kortweg kooi genoemd) is van oorsprong een plek waar diverse soorten in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. De eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenoemde vangpijpen. Eenden die op weg zijn naar hun overwinteringsgebieden, zoeken vaak plekken uit waar ze kunnen uitrusten. Om overvliegende eenden te lokken heeft de kooiker, de beheerder van de kooi, op de kooiplas een groot aantal zogeheten staleenden die hij dagelijks voert. Zij zijn gewend aan de kooiker en zijn hond.
De eendenkooi aan het einde van de kooistraat is niet meer in gebruik als “kooi”. Hier vinden nu veel weidevogels hun broedplaats. Wellicht dat hier de naam “kooistraat” vandaan komt.

3. Dit weidegebied kenmerkt zich door de vele weide- en watervogels.
Vanaf het voorjaar tot september verblijven er verschillende weidevogelsoorten in dit gebied. Wie eenmaal de vogels met hun lange snavel en karakteristieke geluid herkent, loopt niet meer hetzelfde door het boerenland. De weidevogel maakt zijn nest in het weiland of aan de slootkant. Na een periode van broeden worden de kuikens geboren. Deze kuikens zijn de eerste weken nog erg kwetsbaar. Ze leven in open gebieden met weinig vluchtmogelijkheden. De ouders letten er dan ook scherp op dat bij gevaar de jongen tijdig gewaarschuwd worden. Ze kruipen dan weg in het hogere gras aan de kant van het perceel of ze blijven heel stil zitten in het land totdat het gevaar geweken is.

Boeren verrichten weidevogelbeheer door de nesten op te zoeken en te markeren. Bij werkzaamheden op het land kan er dan omheen gemaaid worden. De kievit wil zijn nest nog weleens leggen op het bouwland (omgeploegd land). Bij bewerkingen op het land wordt dan de machine opgetild om het nest te sparen. Soms wordt het nest ook voorzichtig opgepakt en aan de kant van het perceel gelegd.

Klikt u hier voor de vogelkaart.

4. U ziet hier een zogeheten waterlichaam. Dat is een sloot die door de Europese Commissie is aangewezen om de waterkwaliteit in te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten en stelt hiervoor eisen aan de waterkwaliteit. De sloot maakt daarnaast onderdeel uit van de ecologische verbindingszone Bergharen – Fort Andries. Dat zijn sloten die natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren en planten zich kunnen verspreiden. Voor de inrichting de ecologische zone zijn in 2011 de oevers van deze sloot natuurvriendelijk ingericht. Dat betekent dat de sloot is verbreed met langzaam aflopende oevers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Door de natuurvriendelijke oever is het leefmilieu in en bij het water verbeterd. Dat is weer goed voor de kwaliteit van het water. Zo voldoen we aan de Europese richtlijnen.

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×