Het Hoge Broekenpad (Beneden-Leeuwen)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten zuiden van Beneden Leeuwen start het Hoge Broekenpad. Het Hoge Broekenpad leidt u door een gebied dat wordt gekenmerkt door veel lage gronden. De Hoogbroekstraat, waar deze route start, ligt zoals de naam al zegt iets hoger en daardoor droger. Misschien geeft deze straatnaam u ook wel een stiekeme hint, dat u uw broek nog maar eens wat hoger moet optrekken als u op tocht gaat door het lager gelegen boerenland. Voor 1950 waren hier zo goed als geen boerderijen en bestonden de gronden voornamelijk uit rietland. Anno nu loopt u voornamelijk over grasland en kunt u genieten van het weidse uitzicht.

De afstand van de route is ruim 4 kilometer en wordt tegen de klok in bewegwijzerd middels onderstaand groen met gele bordje.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij het startpunt van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Fruittuin Bloesemhof
Adres: Hoogbroekstraat 2, 6658 KW, Beneden-Leeuwen
Telefoon: 0487-501172
E-mail: info@fruittuinbloesemhof.nl
Website: www.fruittuinbloesemhof.nl
Openingstijden: Winkel geopend in kersenseizoen (begin juni tot half augustus) daarna op afspraak.
Rondleidingen: op afspraak of als het uitkomt
Toiletgelegenheid: als we thuis zijn en in de loop van het jaar permanent
Consumpties: In het kersenseizoen en op afspraak. Bij de picknickbank is een koffieautomaat aanwezig.

Melkveebedrijf Koningsbeemden (Familie van Wijk)
Adres: Mosterdwal 2, 6658 KT, Beneden-Leeuwen
Telefoon: 0487-594810
E-mail: janvanwijk66@gmail.com

’t Hoogbroek (Familie Broekman)
Adres: Hoogbroekstraat 4, 6658 KW, Beneden-Leeuwen
Telefoon: 0487-561479
E-mail: t.broekman@hetnet.nl

Vleesvarkensbedrijf en hooi/stro en wikkelbalen (Familie van der Zwaluw)
Adres: Hoogbroekstraat 3, 6658 KW, Beneden-Leeuwen
Telefoon: 06-23699931
E-mail: silvestervanderzwaluw@hotmail.com
Openingstijden: Dagelijks mobiel bereikbaar.

Weetjes - Het Hoge Broekenpad

Algemene gebiedsweetjes

In dit gebied zijn de boerderijen in de jaren 50 gebouwd. Iedere boerderij had zo’n 10 hectare grond en de agrarische werkzaamheden zorgden voor brood op de plank. Na de ruilverkaveling van 2012 zijn de boerderijen vergroot naar ongeveer 40 hectare grond. De meeste boerderijen hebben echter niet meer dezelfde functie als vroeger. Veel boerderijen hebben nu een woonfunctie en de bewoners werken buitenshuis.

Voor de eerste ruilverkaveling in de jaren 50 bestond het gebied vooral uit rietland. Er stonden vrijwel geen huizen in dit gebied. De zware, natte kleigrond was in die tijd voor de meeste teelten ongeschikt. Het land werd gebruikt door boeren uit de dorpen. Zij sneden riet voor op de daken, maar in de winter en in natte tijden konden ze in dit gebied weinig doen.

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2Weetje 3Weetje 4Weetje 5Weetje 6

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. U bevindt zich nu op grond van Fruittuin Bloesemhof. De fruittelers van dit bedrijf telen zo’n 27 verschillende soorten kersen. Zij telen zoveel rassen om gedurende het jaar zo lang mogelijk kersen te hebben, dus van hele vroege tot hele late kersen. Hierdoor kunnen zij zo’n acht weken kersen oogsten. Vroeger was dit hooguit drie weken.
Rijpe en bijna rijpe kersen kunnen niet tegen regen, hierdoor barsten ze snel. Door regenkappen over de kersen te spannen blijft bij regenachtig weer de oogst gespaard. Vogels, met name spreeuwen en merels, zijn gek op deze kersen. Spreeuwen kunnen wel in groepen van honderden aantallen arriveren en in enkele uren een hele bongerd leeg eten. Door netten te spannen worden de “veelvraten” buiten gehouden.
Kersen plukken is intensief werk. Alles gebeurt met de hand en het is van belang dat het zorgvuldig gebeurt, zodat de kersen niet beschadigen.
Behalve de kersen worden op dit bedrijf ook nog eens zo’n acht soorten pruimen, diverse soorten bessen, frambozen, bramen, appels en peren geteeld. Dit alles voor de verwerking tot jams, wijnen, sappen, taarten en voor de huisverkoop.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in de kersenboomgaarden rond dit huis gestrande Engelse parachutisten verscholen gezeten. Het betreffende schuurtje is inmiddels verdwenen.

2. Hier en daar ziet u kleine bosschages waarin meestal eendenkooien zijn gemaakt. In het bosje rechts van u bijvoorbeeld. Een eendenkooi (soms kortweg kooi genoemd) is van oorsprong een plek waar diverse soorten in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. De eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenoemde vangpijpen. Eenden die op weg zijn naar hun overwinteringsgebieden zoeken vaak plekken uit waar ze kunnen uitrusten. Om overvliegende eenden te lokken heeft de kooiker, de beheerder van de kooi, op de kooiplas een groot aantal zogeheten staleenden die hij dagelijks voert. Zij zijn gewend aan de kooiker en zijn hond. De eendenkooien in dit gebied hebben de vorm nog wel, maar worden niet meer als zodanig gebruikt. Het kooirecht –dat de kooiker bepaalde rechten geeft- bestaat nog wel.

3. U ziet hier een zogeheten waterlichaam. Dat is een sloot die door de Europese Commissie is aangewezen om de waterkwaliteit in te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten en stelt hiervoor eisen aan de waterkwaliteit. De sloot maakt daarnaast onderdeel uit van de ecologische verbindingszone Bergharen – Fort Andries. Dat zijn sloten die natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren en planten zich kunnen verspreiden. Voor de inrichting de ecologische zone gaat het waterschap de oevers van deze sloot natuurvriendelijk inrichten. Dat betekent dat de sloot wordt verbreed met langzaam aflopende oevers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Ook creëren we met de natuurvriendelijke oevers een gezond leefmilieu in en bij het water. Dit is weer goed voor de kwaliteit van het water. Zo voldoen we aan de Europese richtlijnen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in 2014 gereed.

4. Tijdens de eerste verkaveling (jaren 50) zijn hier met de hand sloten gegraven, zo ook deze Wetering. Deze is later met graafkranen breder gemaakt. Daarnaast heeft men overal gemalen en sluizen gemaakt, waardoor het gebied Maas en Waal tot op de dag van vandaag droog kan worden gehouden. Ook zijn vele greppels gegraven, waardoor het land is gemaakt werd om te bewerken.

5. De perenboomgaard die u ten zuiden van De Wetering ziet, is geplant op een zandrug. Deze zandrug is gevormd door de rivieren voordat de dijken zijn aangelegd. De Romeinen wisten de hogere plekken wel te vinden. Af en toe worden er nog weleens wat resten uit latere tijden gevonden, zoals hoefijzers of stukjes pijp (rookpijp).
De wegen in het gebied zijn veelal verhard tijdens de eerste ruilverkaveling. Daarvoor lagen er karrenpaden of lag er niets aan verharding.

6. Zoals u ziet is in dit gebied veel land met gras ingezaaid, omdat gras hier het beste groeit. Voor akkerbouw en fruitteelt is het gebied minder geschikt. Het kan wel, maar er wordt minder opbrengst mee behaald. Het meeste gras wat hier groeit is Engels raaigras. Als de boer graan verbouwt, is dat meestal tarwe. Daarnaast ziet u in dit gebied veel populieren en wilgenbomen. Deze bomen groeien goed op de zware rivierklei waar dit gebied rijk aan is.

Het gebied is aantrekkelijk voor muskusratten. Wellicht komt u er op uw tocht door het boerenland nog wel één tegen. Anders ziet u in de slootkanten hun gangenstelsels. Ook kunt u klemmen en vallen tegen komen. Uiteraard mag u daar niet aankomen.

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×