Het Vennenpad (Overasselt-Wijchen)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten zuid-oosten van Wijchen start het Vennenpad. Het Vennenpad kronkelt om de bekende Overasseltse- en Hatertse vennen. Vennen zijn waterpartijen, die niet gevoed worden door grondwater, maar die voor de aanvoer van water grotendeels op (mineraalarm) regenwater zijn aangewezen. Niet alleen de Overasseltse en Hatertse vennen zijn in deze route opgenomen, ook het Wijchense ven kunt u tijdens uw tocht bewonderen. Het gebied is naast natuurpracht rijk aan historie en indrukwekkende verhalen. Niet ver hier vandaan vond bijvoorbeeld de luchtlandingsoperatie in Nederasselt plaats. Op 17 september 1944 werd Overasselt door de Amerikanen bevrijd door 123 vliegtuigen en 1.700 parachutisten.

De afstand van de route is 13 kilometer. De route is met de klok mee bewegwijzerd middels onderstaand groen met gele bordje.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij de startpunten van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Kaasboerderij De Diervoort (Familie Hopman)
Adres: Staddijk 17, 6603 LM, Wijchen
Telefoon: 024-3442417
E-mail: tpwm.hopman@hetnet.nl
Website: www.diervoort.nl
Twitter: www.twitter.com/diervoortkaas
Openingstijden: (terras) Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden van onze winkel kunt u een kop koffie, thee, chocolademelk enz. drinken in ons boerencafé.

Boerderij De Eikenhorst (Familie Sengers)
Adres: Staddijk 1, 6603 LM, Wijchen
Telefoon: 024-6418922
E-mail: thedsan.sengers@hetnet.nl
Website: (nog in aanbouw) www.eikenhorstwijchen.nl
Openingstijden: Wij zullen in eerste instantie geopend zijn van vrijdag t/m zondag en in de vakantieperiode;
Groepen zijn welkom op basis van reservering;
Dit geldt ook voor rondleidingen op de boerderij;
Kinderfeestjes kunnen worden gepland op woensdagmiddag en eventueel vrijdag (in overleg).

Boerderijcamping Bij de 3 Linden (Familie Arts)
Adres: Geitweg 4, 6603 LB, Alverna/Wijchen
Telefoon: 024-6418812
E-mail: info@campingbijde3linden.nl
Website: www.campingbijde3linden.nl
Facebook: www.facebook.com/bijde3linden
Openingstijden: Boerderij winkel: ma-za 9:00 tot 17:00 uur
Boerderij automaat: dagelijks 8:00 tot 23:00 uur
Boerderij Camping: 1 April tot 30 oktober
BoerenTerras: Tijdens winkeltijden. In het kampeerseizoen kunt U in de boederij automaat ook een verfrissing vinden en deze nuttigen op de picknick plaats.
Groepen (>5 personen) kunnen ook buiten winkeltijden terecht mits dit van te voren is aangegeven via mail/telefonisch.

Restaurant St. Walrick
Adres: St. Walrickweg 5, 6611 KG, Overasselt
Telefoon: 024-6221385
E-mail: info@walrick.nl
Website: www.walrick.nl
Openingstijden: Ma t/m vr: 10.30 uur tot +/- 20.00 uur
Za/zo: 09.00 uur tot +/- 20.00 uur.

De Nieuwe Schatkuil (John Arts en Nicole van de Pas)
Adres: Schatkuilsestraat 7, 6611 KB, Overasselt
Telefoon: 024-6221214 of 06-51033730
E-mail: denieuweschatkuil@gmail.com
Website: (in aanbouw) www.denieuweschatkuil.nl
Twitter: www.twitter.com/schatkuil
Openingstijden terras: Ons rustpunt wordt in het voorjaar 2013 geopend. U kunt bent dan welkom tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Op onze website en via twitter wordt de opening aangekondigd.

Camping de Eikelaar/ IJkenhof Melkvee (Familie van Raaij)
Adres: IJkelaarstraat 2, 6611 KN, Overasselt
Telefoon: -
E-mail: campingdeeikelaar@gmail.com
Website: (in aanbouw) www.campingdeeikelaar.nl

B&B Agnetenhoeve
Adres: Schatkuilsestraat 15, 6611KB, Overasselt
Telefoon: 06-20544333
E-mail: agnetenhoeve@gmail.com
Website: www.bb-agnetenhoeve.nl
Openingstijden terras: De openingtijden gaan in overleg met de gast. Onze B&B is het hele seizoen geopend. U kunt ons ten alle tijden bellen of mailen.

Weetjes - Het Vennenpad

Algemene gebiedsweetjes

“Het grootste deel van de gronden in dit gebied bestaat uit rivierduinen, ontstaan na de laatste ijstijd. Tijdens de laatste en voorlaatste ijstijd zochten de rivieren Rijn en Maas in dit gebied hun weg naar de zee. Zij vormden een wild stromend en vertakt riviersysteem met kriskras door elkaar liggende beddingen. Hierin werden grof zand en grind afgezet. Aan het einde van de laatste ijstijd trok de Rijn zich uit het gebied terug en verlegde de Maas haar bedding iets meer naar het zuiden. Het wild stromende riviersysteem verloor geleidelijk aan zijn functie en het gebied werd alleen nog bij hoog water overstroomd. Tijdens die overstromingen werd een dikke laag klei afgezet: het zogenaamde hoogvloedleem. Op deze leemlaag werd stuifzand afgezet tijdens de overgang van de ijstijd naar de huidige warmere periode, ongeveer 10.000 jaar geleden. Doordat de wind grip kreeg op de drooggevallen beddingen van de Maas, waarin door de kou nauwelijks planten groeiden, verstoof het rivierzand en werden rivierduinen gevormd. Het zand bleef plaatselijk nog een tijdje stuiven. Daar waar weinig planten groeiden, ontstond een laagte en op plaatsen waar meer plantengroei was een hoogte, doordat het zand daar werd tegengehouden en vastgelegd. Duintoppen en duinpannen wisselden elkaar af en er ontstond een golvend/ heuvelig terrein. De duinpannen die soms tot op het leem uitstoven liepen vol met regenwater. Doordat de leemlaag ondoordringbaar is voor water, bleef dit water staan en zo ontstonden de Overasseltse en Hatertse vennen.” (Alverna buiten, buurtschappen in het groen. Heden & toen, Marga Boes en Pietie van den Berg, januari 2009)

Bullenkamp, Heiveld en de Heumenseweg zijn enkele van de buurtschappen waar u met dit wandelpad doorheen loopt. “Vroeger waren dit agrarische gemeenschapjes, waarvan de bewoners elkaar kenden en hielpen. Veel van het zware werk op het land moest namelijk met meerdere mensen samen gedaan worden. Als er regen dreigde, hielp iedereen het hooi droog naar binnen te brengen en tijdens een zware verlossing bij een koe kwam de buurman helpen. Anno nu zijn de buurtschappen enorm veranderd. Veel boeren zijn vertrokken. De nieuwe bewoners zijn voor hun bestaan niet meer afhankelijk van de landbouw. De meeste boerderijen zijn omgebouwd tot mooie woonhuizen. Waar ooit koeien en schapen graasden, lopen nu paarden. Op een adreslijst uit 1938, waar bij iedere bewoner ook nog het beroep stond vermeld, stond nagenoeg bij alle bewoners landarbeider’ of ‘landbouwer’. Ook kwamen opvallend veel loonwerkers voor. Nu verdient nog slechts een enkeling de kost met agrarische activiteiten: een melkveebedrijf, een legbedrijf, een varkensbedrijf en enkele kwekers. Het melkveebedrijf ligt aan de uiterste noordkant van het gebied op de betere gronden en de rest aan de zuidkant van de Heumenseweg waar de grond minder zanderig en droog is dan bijvoorbeeld in het Heiveld. De overgang van agrarische gemeenschap naar een woongebied voor mensen die buitenshuis/elders werken heeft zich in een relatief korte tijd voltrokken.”
(Alverna buiten, buurtschappen in het groen. Heden & toen, Marga Boes en Pietie van den Berg, januari 2009)

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2Weetje 3Weetje 4Weetje 5Weetje 6Weetje 7Weetje 8

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. U loopt nu over de Worsumse Broekweg. Deze weg kronkelt dwars door het Overasseltse- en Haterse vennengebied. Vennen zijn waterpartijen, die niet gevoed worden door grondwater, maar die voor de aanvoer van water grotendeels op (mineraalarm) regenwater zijn aangewezen. U verwacht het misschien niet, maar het bos waar u doorheen wandelt is grotendeels aangeplant. Het ruige landschap oogt alsof de natuur hier haar vrije gang heeft kunnen gaan. Aan het begin van de vorige eeuw zijn hier echter naaldbomen geplant. Bovendien worden de in total 24 vennen, niet allemaal zoals “echte” vennen gevoed door regenwater, maar door grondwater. Ook kent het gebied nog vele percelen heide, akkertjes en weilandjes waarop vee nog vredig graast. Staatsbosbeheer heeft in dit gebied grote grazers rondlopen, zoals schapen en Schotse Hooglanders die de vegetatie kort houden. Ook hebt u kans dat u op uw tocht een das, een uil, een buizerd of een ijsvogel tegenkomt. Het gebied leent zich goed om prachtige foto’s te maken door de hoogteverschillen en de mooie weerspiegelingen in het water.

2. Zojuist hebt u langs het Kievitsdijkje gelopen, een bekend wildwisselpad. Voor u ziet u buurtschap Worsum. “In 1840 had Worsum 23 huizen met 161 inwoners waarmee Worsum in die tijd net iets groter was dan het dorp Overasselt waar het onder valt. Het buurtschap Worsum is de oudste kern van de regio en dus ouder dan Heumen, Malden en Overasselt. De monniken van Sint Walrick hebben er vanaf het jaar 900 de eerste gronden in het vennengebied ontgonnen. Worsum is een geïsoleerd gelegen buurtschap waar pas begin jaren zeventig het eerste zandpad is geasfalteerd.” (www.erfgoedheumen.nl/historie/11-o-historie-worsum of op www.overasseltpromotions.nl.

3. U kijkt hier naar een sloot met natuurvriendelijke langzaam aflopende oever. Ook is de sloot verbreed. Dat gebeurde in 2010, toen het waterschap maatregelen moest nemen om overlast in het gebied te voorkomen. Door het verbreden van de sloot en de aanleg van de natuurvriendelijke oever is er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied niet teveel en niet te weinig water is.

Aan uw rechterhand ziet u een scherpe overgang tussen de laaggelegen sloot en de hoge stuifduinen. U ziet hier perceeltjes grond met onderling veel hoogteverschillen. Dit is door onze voorouders zo aangelegd om hier op hele kleine perceeltjes nog wat landbouwgewassen te kunnen telen. Rechts tegen het bos ligt een oud champignonbedrijfje dat alweer lang dienst doet als kunstgalerie XENIA.

4. U bevindt zich nu op de Kasteelsestraat. Als u naar links kijkt ziet u een glad perceel grasland. Dat was vroeger wel anders. Het perceel heet ‘Alle Vrouwen’, maar waarom? Dat weet niemand precies. Wat we wel weten is dat dit perceel vroeger uit ronde akkers bestond. Om de acht meter lag er een diepe, natte greppel met daartussen een mooi rond afgewerkte akker. En of de naam van het perceel daar iets mee te maken had? Ook lag er nog een schuine greppel dwars doorheen. Al met al was dit perceel Alle Vrouwen maar moeilijk te bewerken!

5. Als u hier rechtdoor loopt en via de Kasteelsestraat de Sint Walrickweg volgt, komt u in de bossen van Overasselt de beroemde koortsboom en ruïne tegen (ongeveer 560 meter heen).

Rond 700 maakte de roversbende van de Hoemakers de bossen hier onveilig. Ze beroofden de reizigers. Volgens een oude legende kreeg Heribartha, dochter van Walrick, de roverhoofdman, in 727 zo’n hoge koorts dat ze dood dreigde te aan. Ten einde raad vroeg Walrick aan wonderdoener Sint-Willibrord zijn dochter te genezen. Sint-Willibrord ging naar het meisje toe en zegende haar met wijwater. Hij gaf Walrick de opdracht een haarband van het meisje in een boom hier in de buurt vast te knopen. Heribartha genas en Walrick zwoer zijn roversbestaan af. Uit dank bekeerden zij zich tot het Christendom. De hoemannen waren woedend en hebben Walrick en zijn dochter levend verbrand. Sinds die tijd worden er lapjes stof van mensen met hevige koorts aan de boom gebonden in de hoop op genezing.

Ook zou volgens een legende in het jaar 777 Karel de Grote een hevige koorstaanval hebben gekregen in Nijmegen. Hij liet zich naar de koortsboom in Overasselt brengen en bond een stuk van zijn mantel aan de boom. Hij werd bevrijd van de koorts. Uit dankbaarheid liet Karel de Grote bij de boom een kapel bouwen. In de loop van de eeuwen raakte de kapel in verval. In de tiende eeuw bouwden de monniken hier een nieuwe kapel die ze hebben gewijd aan Sint Walrick. Ook deze kapel kwam in verval, maar is door restauratie tegen verder verval behoed. Tot in de jaren 50 van de twintigste eeuw werden er pelgrimstochten naar deze plek gehouden en nog steeds hangen er op deze plek lapjes in de boom.

6. Links van u heeft een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis plaatsgevonden. Een citaat: “De geallieerden zijn op 6 juni 1944 geland in Normandië en rukken op door Frankrijk naar België. In september is het dan zover. De geallieerden kunnen vanuit het zuiden Nederland binnentrekken. De operatie Market Garden wordt opgezet. Deze bestaat uit grote luchtlandingen en een grondoffensief vanuit België. Op 17 september barst de aanval los. In deze regio is de 82ste luchtlandsingsdivisie ‘All American’ van generaal Gavin actief. Het 504de Parachutisten Infanterie Regiment neemt de aanval op de brug bij Grave, de landing in het Broek van Overasselt en Nederasselt en de ontzetting van de bruggen over Het Maas Waal kanaal bij Heumen en Malden voor hun rekening. Op dezelfde dag roept de regering in Londen via radio Oranje Nederland op tot een vervoerstaking om het de Duitsers lastig te maken troepen en materiaal aan te voeren. De bevrijding van Nederland gaat beginnen. Overasselt wordt op 17 september 1944 door de Amerikanen bevrijd door 123 vliegtuigen die 1700 parachutisten droppen in het Broek.” (Werkgroep Historie Worsum)

Ter ere aan deze bevrijdingsoperatie is aan de Schoonenburgseweg in Overasselt een monument geplaatst bestaande uit drie ijzeren parachutes.

Een leuke plek om naar toe te gaan is de luisterplek in Nederasselt. Deze luisterplek is onderdeel van de Liberation Route. De Liberation Route laat u met behulp van hoorspellen beleven wat er zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord Brabant, rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Bezoekt u voor meer informatie of om de geluidsfragmenten via internet te horen, de website: www.liberationroute.com/lr/luisterplekken

7. In 1948 kregen hier de kleuters uit de buurtschappen Boskant, Bullenkamp, Heiveld, Horst en Munnekeveld een eigen schooltje, met de naam het Heischooltje wat later veranderde in de Piekenstelp. Eerst werden de kleuters opgevangen in de boerderij van de familie Lamers die nog een kamer vrij had. Vanaf 1950 bivakkeerden de kleuters in een houten barak hier aan de Geitweg, tegenover de boerderij en omringd door de natuur. Alle kleuters onder de hoede van één juf. Spelletjes doen in het bos, op de hei, in het zand. Vooral Gemma Kloosterman drukte haar stempel op veel boerenzonen en -dochters. Zij was de juf van 1958 tot 1972. “Alle kleuters bij elkaar in één lokaal. Om tureluurs van te raken. Dat gebeurde juf Gemma dan ook regelmatig. En dan ging er weer een stel kleuters het kolenhok in. “Ja dat kolenhok was berucht”, weet één van de oud-leerlingen.
“Sommigen hebben daar nog een trauma van”. Niet dat het juf Gemma kwalijk wordt genomen. “Zij was een heel gemoedelijke juf.” (De Gelderlander, 6 mei 2006)

8. Het water dat u hier ziet is een restant van een oude rivierarm. In een ver verleden groeide deze rivierarm dicht met veen. Boeren uit het gebied groeven de rivierarm opnieuw open zodat ze over voldoende water konden beschikken. Tegenwoordig wordt het water gebruikt om verdroging van het natuurrijke vennengebied te voorkomen. Zie ook website van het waterschap. (www.waterschaprivierenland.nl/werk_uitvoering/waterbeheer/projecten/aanpak_verdroging_en)

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×